Để mọi người biết rõ về bạn, xin hãy gửi ảnh gần đây nhất đến địa chỉ tienhungjp@gmail.com, ảnh sẽ được update ngay khi Hùng nhận được.

——————————————————————-
Created by Nguyen Tien Hung
Mobile: 0915566770, Website : http://www.tienhung.org , Club: http://www.hanoijsg.org

Advertisements